"clutch shooting" — Słownik kolokacji angielskich

clutch shooting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabójstwo sprzęgła
  1. clutch rzeczownik + shooting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But it was Tutt's clutch shooting which carried the Golden Eagles to the tournament title.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo