"close to the woman" — Słownik kolokacji angielskich

close to the woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): blisko kobiety
  1. close przyimek + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Birgitte stepped close to the dark woman, looking her straight in the eyes.

    Podobne kolokacje: