"close in use" — Słownik kolokacji angielskich

close in use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): blisko wykorzystywać
  1. close czasownik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Keep the lotion bottle and ointment tube tightly closed when not in use.

    Podobne kolokacje: