"clinical response" — Słownik kolokacji angielskich

clinical response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kliniczna odpowiedź
  1. clinical przymiotnik + response rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Americans have adopted a more clinical response to the game.

powered by  eTutor logo