ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"client money" — Słownik kolokacji angielskich

client money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klient pieniądze
  1. client rzeczownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And National Century kept lending the client money anyway, according to the affidavit.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo