"clear writing" — Słownik kolokacji angielskich

clear writing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźne pisanie
  1. clear przymiotnik + writing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In Zoroastrianism beautiful and clear writings were always praised.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo