"clear water" — Słownik kolokacji angielskich

clear water kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysta woda
  1. clear przymiotnik + water rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The dark area in the top right is deep, clear water.

    Podobne kolokacje: