"clear underdog" — Słownik kolokacji angielskich

clear underdog kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czyste najsłabsze jednostki
  1. clear przymiotnik + underdog rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Wings are defending champions; the Capitals are clear underdogs.

    Podobne kolokacje: