"clear trail" — Słownik kolokacji angielskich

clear trail kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysty szlak
  1. clear przymiotnik + trail rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This is a clear, level 9.2km-long trail (one way) that takes six hours return.

    Podobne kolokacje: