"clear track" — Słownik kolokacji angielskich

clear track kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysty ślad
  1. clear przymiotnik + track rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In many places it is still a clear track through the sagebrush and Joshua trees.

    Podobne kolokacje: