ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear timeline" — Słownik kolokacji angielskich

clear timeline kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jasny harmonogram
  1. clear przymiotnik + timeline rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    With the idea of loneliness personified, the song is about Perri's relationship with no one, setting a very clear timeline for Perri in her past.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo