"clear text" — Słownik kolokacji angielskich

clear text kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jasny tekst
  1. clear przymiotnik + text rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He then used these numbers to jumble and juxtapose his clear text.

    Podobne kolokacje: