"clear superiority" — Słownik kolokacji angielskich

clear superiority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysta wyższość
  1. clear przymiotnik + superiority rzeczownik
    Luźna kolokacja

    That was lower than what the doctors who treated the patients concluded but still showed clear superiority for Abraxane.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo