"clear success" — Słownik kolokacji angielskich

clear success kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysty sukces
  1. clear przymiotnik + success rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And yet by almost any other standard, his show is a clear success.

    Podobne kolokacje: