"clear similarity" — Słownik kolokacji angielskich

clear similarity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźne podobieństwo
  1. clear przymiotnik + similarity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And, finally, there are very clear similarities between these widely scattered episodes.