"clear route" — Słownik kolokacji angielskich

clear route kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysta trasa
  1. clear przymiotnik + route rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He saw a clear route across the room, and was prepared to take it.

    Podobne kolokacje: