"clear resin" — Słownik kolokacji angielskich

clear resin kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysta żywica
  1. clear przymiotnik + resin rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Windshield repair is a process that combines modern technology and skill to fill a damaged area on a windshield with special clear adhesive resin.

    Podobne kolokacje: