ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear reason" — Słownik kolokacji angielskich

clear reason kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jasny powód
  1. clear przymiotnik + reason rzeczownik
    Silna kolokacja

    A clear reason why you should include me in your plans.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo