"clear rationale" — Słownik kolokacji angielskich

clear rationale kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czyste powody
  1. clear przymiotnik + rationale rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Two of the three proposed requirements - courses on women and American minorities - lack clear intellectual rationale.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo