"clear pathway" — Słownik kolokacji angielskich

clear pathway kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysta droga
  1. clear przymiotnik + pathway rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He said a clear pathway to sustainable development had been mapped out but they were still at the start of the journey.

    Podobne kolokacje: