"clear passage" — Słownik kolokacji angielskich

clear passage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysty fragment
  1. clear przymiotnik + passage rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It took some seconds to get through the main lock security, but once inside they had a clear passage into the weapons area.

    Podobne kolokacje: