"clear opportunity" — Słownik kolokacji angielskich

clear opportunity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysta okazja
  1. clear przymiotnik + opportunity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Power had few clear scoring opportunities because its speedy players rarely got the ball in good position.

powered by  eTutor logo