ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear obligation" — Słownik kolokacji angielskich

clear obligation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): określony obowiązek
  1. clear przymiotnik + obligation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Indeed, many see it as a cop-out, a way to transform clear societal obligations into murky individual responsibilities.

powered by  eTutor logo