"clear morning" — Słownik kolokacji angielskich

clear morning kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysty poranek
  1. clear przymiotnik + morning rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    On this clear morning I was granted a good view of sea and land for miles in every direction.

    Podobne kolokacje: