"clear loser" — Słownik kolokacji angielskich

clear loser kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysty przegrywający
  1. clear przymiotnik + loser rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Mr. Brown was probably the only clear loser.

    Podobne kolokacje: