"clear look" — Słownik kolokacji angielskich

clear look kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczere spojrzenie
  1. clear przymiotnik + look rzeczownik
    Silna kolokacja

    She gave him a clear look from her beautiful eyes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo