"clear lane" — Słownik kolokacji angielskich

clear lane kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysta uliczka
  1. clear przymiotnik + lane rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Yet the Hoyas played harder in the paint and repeatedly had a clear lane to the basket.

    Podobne kolokacje: