"clear imprint" — Słownik kolokacji angielskich

clear imprint kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysty odcisk
  1. clear przymiotnik + imprint rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    What was disturbing was the clear imprint of a body in the earth.

    Podobne kolokacje: