"clear favourite" — Słownik kolokacji angielskich

clear favourite kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysty ulubieniec
  1. clear przymiotnik + favourite rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    With the old-look side restored, Kenya were clear favourites again.

    Podobne kolokacje: