"clear evening" — Słownik kolokacji angielskich

clear evening kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezchmurny wieczór
  1. clear przymiotnik + evening rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It was a clear evening, with a bright moon.

    Podobne kolokacje: