"clear dome" — Słownik kolokacji angielskich

clear dome kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysta kopuła
  1. clear przymiotnik + dome rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Its command center, with the clear dome, reflected the ambient light.

    Podobne kolokacje: