"clear divide" — Słownik kolokacji angielskich

clear divide kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysty podział
  1. clear przymiotnik + divide rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But several opinion polls this month showed a clear divide over the issue.

    Podobne kolokacje: