"clear demonstration" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysta demonstracja
  1. clear przymiotnik + demonstration rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A recent experiment seems to give a clear demonstration of this effect.

podobne do "clear demonstration" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "clear demonstration" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik