ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear demand" — Słownik kolokacji angielskich

clear demand kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jasne żądanie
  1. clear przymiotnik + demand rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Yes, and we made a clear demand which could be satisfied at once.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo