"clear breach" — Słownik kolokacji angielskich

clear breach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czyste naruszenie
  1. clear przymiotnik + breach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This was a clear breach of the understanding on which he had come on a joint mission to the pope.

    Podobne kolokacje: