ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear benchmark" — Słownik kolokacji angielskich

clear benchmark kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysty wzorzec
  1. clear przymiotnik + benchmark rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A new 30-year bond could provide a clearer benchmark on whether a pension fund has enough money to meet its obligations.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo