"clear awareness" — Słownik kolokacji angielskich

clear awareness kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźna świadomość
  1. clear przymiotnik + awareness rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    What was even more frightening was my clear awareness that this was a paranoid fantasy.

    Podobne kolokacje: