"clear argument" — Słownik kolokacji angielskich

clear argument kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźny argument
  1. clear przymiotnik + argument rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This will help you put forward a clear argument against him.

    Podobne kolokacje: