"clear afternoon" — Słownik kolokacji angielskich

clear afternoon kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezchmurne popołudnie
  1. clear przymiotnik + afternoon rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was a bright clear afternoon, with a gentle wind that barely ruffled the surface of the river.

    Podobne kolokacje: