"clasped together" — Słownik kolokacji angielskich

clasped together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ściśnięty razem
  1. clasp czasownik + together przysłówek
    Silna kolokacja

    His hands were still clasped together in front of him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo