"clasp together" — Słownik kolokacji angielskich

clasp together kolokacja
Popularniejsza odmiana: clasped together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ściśnij razem
  1. clasp czasownik + together przysłówek
    Luźna kolokacja

    His hands were still clasped together in front of him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo