"clan woman" — Słownik kolokacji angielskich

clan woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klan kobieta
  1. clan rzeczownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A group of clan women, led by Maeg, came to the stream carrying clean clothes for the men.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo