"claim one's time" — Słownik kolokacji angielskich

claim one's time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): twierdzić czyjś czas
  1. claim czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    With Uncle Sebastian claiming her time during the day, feverishly painting his Young Werther, Elizabeth claimed the hours between sunset and bedtime.

    Podobne kolokacje: