NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"civil use" — Słownik kolokacji angielskich

civil use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cywilne wykorzystanie
  1. civil przymiotnik + use rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The 8x64mm S can be used in countries which ban civil use of former or current military ammunition.

    Podobne kolokacje: