"city woman" — Słownik kolokacji angielskich

city woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta miasta
  1. city rzeczownik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She was young, quite pretty, and a city woman.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo