"cite over several times" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cytować ponad kilkakrotnie
  1. cite czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    These have been cited over 5000 times and she has an h-index of 33.

    Podobne kolokacje:

podobne do "cite over several times" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "cite over several times" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przysłówek
inne