"cite figures" — Słownik kolokacji angielskich

cite figures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacytuj liczby
  1. cite czasownik + figure rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The figure usually cited is one piece of clothing in five.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo