"cite at the time" — Słownik kolokacji angielskich

cite at the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacytuj wtedy
  1. cite czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Creative differences with Strange were also cited as reasons for his departure at the time.

    Podobne kolokacje: