"cinematic image" — Słownik kolokacji angielskich

cinematic image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kinematograficzny obraz
  1. cinematic przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Or as Cindy suggests, the mileposts are a cinematic image of the time that's passed since you saw him last.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo