"cienki półprzezroczysty papier, używany do pisania listów bądź kopiowania" po angielsku

Nie znaleziono tłumaczenia podanej frazy w postaci, w jakiej została wpisana. Poniżej prezentujemy tłumaczenia poszczególnych wyrazów.

podobne do "cienki półprzezroczysty papier, używany do pisania listów bądź kopiowania" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przymiotnik
cienki = fine +7 znaczeń
szanowny (używane w nagłówkach listów) = dear
oszczędny (styl pisania) = spare
koślawy (styl pisania) = illiterate
podejrzany (o miejscu bądź osobie) = seedy
nieformalny (np. słowo, styl pisania) = informal
kwiecisty (o stylu mówienia, pisania) = ornate
lapidarny (o stylu pisania) = terse
nudny (np. styl pisania) = ponderous
rzeczownik
pióro (do pisania) = pen
muzyka (akt pisania i grania muzyki) = music
tablica (do pisania kredą) = blackboard , chalkboard American English
korespondencja (wymiana listów) = correspondence
reguła (moralna, wewnętrzne przekonanie, że coś jest właściwe bądź nie) = principle
tabliczka (do pisania) = slate
podobieństwo (do osoby bądź rzeczy) = semblance
kreda (do pisania na tablicy) = chalk , także: chalks
lotnictwo (praktyka bądź nauka latania samolotami) = aviation
karetka (część podtrzymująca większą maszynę do pisania) = carriage
lód (pojedyncza porcja na patyku, w rożku bądź kubku) = ice cream
dyscyplina (cienki patyk do wymierzania kar cielesnych w szkole) = cane
klawisz (np. w komputerze, maszynie do pisania) = button
pisanie (na maszynie do pisania lub klawiaturze komputera) = typing
chłopak (skrót od "boyfriend", często używany na przykład podczas pisania wiadomości elektronicznych) = bf (skrót)
rzut (zestaw działań wykonywanych jednocześnie bądź w podobnym czasie) = batch
emblemat (dowód przynależności bądź poparcia dla określonej grupy, idei) = badge
żerdź (cienki pień drzewa lub długa gałąź) = perch
dziewczyna (skrót od "girlfriend", często używany podczas pisania wiadomości elektronicznych) = gf (skrót)
kaligrafia (sztuka pięknego pisania) = lettering
konspekt (zarys utworu bądź wykładu ujęty w punktach) = syllabus
czasownik

podobne do "cienki półprzezroczysty papier, używany do pisania listów bądź kopiowania" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
inne