"cienki półprzezroczysty papier, używany do pisania listów bądź kopiowania" po angielsku

Nie znaleziono tłumaczenia podanej frazy w postaci, w jakiej została wpisana. Poniżej prezentujemy tłumaczenia poszczególnych wyrazów.

podobne do "cienki półprzezroczysty papier, używany do pisania listów bądź kopiowania" po angielsku - Słownik polsko-angielski

przymiotnik
cienki = fine +7 znaczeń
szanowny (używane w nagłówkach listów) = dear
oszczędny (styl pisania) = spare
koślawy (styl pisania) = illiterate
podejrzany (o miejscu bądź osobie) = seedy
nieformalny (np. słowo, styl pisania) = informal
kwiecisty (o stylu mówienia, pisania) = ornate
nudny (np. styl pisania) = ponderous
lapidarny (o stylu pisania) = terse
rzeczownik
pióro (do pisania) = pen
muzyka (akt pisania i grania muzyki) = music
tablica (do pisania kredą) = blackboard , chalkboard American English
tabliczka (do pisania) = slate
korespondencja (wymiana listów) = correspondence
podobieństwo (do osoby bądź rzeczy) = semblance
kreda (do pisania na tablicy) = chalk , także: chalks
reguła (moralna, wewnętrzne przekonanie, że coś jest właściwe bądź nie) = principle
lotnictwo (praktyka bądź nauka latania samolotami) = aviation
klawisz (np. w komputerze, maszynie do pisania) = button
karetka (część podtrzymująca większą maszynę do pisania) = carriage
dyscyplina (cienki patyk do wymierzania kar cielesnych w szkole) = cane
lód (pojedyncza porcja na patyku, w rożku bądź kubku) = ice cream
pisanie (na maszynie do pisania lub klawiaturze komputera) = typing
rzut (zestaw działań wykonywanych jednocześnie bądź w podobnym czasie) = batch
żerdź (cienki pień drzewa lub długa gałąź) = perch
emblemat (dowód przynależności bądź poparcia dla określonej grupy, idei) = badge
chłopak (skrót od "boyfriend", często używany na przykład podczas pisania wiadomości elektronicznych) = bf (skrót)
rylec (przyrząd do pisania) = stylus
kaligrafia (sztuka pięknego pisania) = lettering
sortowanie (np. listów) = sorting
czasownik

podobne do "cienki półprzezroczysty papier, używany do pisania listów bądź kopiowania" po polsku - Słownik angielsko-polski

rzeczownik
inne